13,5 mg Levonorgestrel

Bayer

Táto webová stránka je súčasťou ŠUKL-om schváleného Plánu riadenia rizík pre liek JAYDESS
a obsahuje dokumenty, ktoré sú súčasťou podmienok registrácie lieku JAYDESS.
Tieto podmienky zadefinovala Európska lieková agentúra (ďalej len EMA), pri schválení registrácie dňa1.1.2013

Zdrojom pre všetky dokumenty uverejnené na tejto stránke je registračná dokumentácia,
ktorá bola predložená EMA ako súčasť žiadosti o registráciu lieku.

Účelom internetovej stránky je jednoduchá a rýchla dostupnosť informácií o správnom a bezpečnom
používaní lieku JAYDESS. Informácie sú určené pre odbornú zdravotnícku verejnosť.

    V nasledujúcich materiáloch nájdete:
  • Súhrn charakteristických vlastností lieku Jaydess
  • Informáciu prepredpisujúceho lekára
  • Odlíšenie od systému Mirena
  • Písomnú informáciu pre používateľku lieku Jaydess

Týmto prehlasujem, že som odborná verejnosť:

som profesionál